Verantwoord vaccineren – hoe doe je dat?

In mijn praktijk kom ik bijna wekelijks mensen tegen – zowel kinderen als volwassenen – die klachten hebben ontwikkeld na het regulier vaccineren. Deze klachten worden vaak niet direct in verband gebracht met de vaccinaties, omdat ze niet altijd meteen na het vaccineren optreden. Maar als ik dan een ‘ontstoringskuur’ voorschrijf (klik deze link voor meer info over het werk van dr. Tinus Smits), zien we vaak dat de klachten verdwijnen. Denk hierbij aan klachten zoals chronische oorontstekingen, constante verkoudheden, vermoeidheid, een algemeen zwakke weerstand, eczeem, maar ook gedragsveranderingen bij kinderen, en soms zelfs autisme . Na een ontstoringskuur zie ik vaak dat andere homeopathische middelen goed aanslaan, terwijl ze dat voorheen niet deden. De bijwerkingen van vaccinaties kunnen dan ook letterlijk een blokkade zijn voor het afweersysteem. Het is net alsof het immuunsysteem verzwakt is. Ontstoren van vaccinaties met homeopathische middelen maakt de vaccins niet onwerkzaam, maar haalt wel de vervelende bijwerkingen weg. Hierdoor kan het immuunsysteem weer optimaal functioneren.

Het is op zich niet zo verwonderlijk dat er bijwerkingen optreden na vaccinaties; vaccins zijn medicijnen en hebben net als andere reguliere medicatie bijwerkingen. Dit komt door de hulpstoffen die gebruikt worden om het vaccin houdbaar te maken. Bekende hulpstoffen die gebruikt worden zijn neomycine, aluminiumfosfaat en kwik. Dit zijn stoffen die erg schadelijk zijn voor ons lichaam. Sommige vaccins worden gekweekt op kippeneieren, waardoor een allergie voor eieren kan ontstaan. Ook zijn er gevallen van volwassenen bekend die chronische keel-neus-en oor-klachten ontwikkelen na het inspuiten van het Hepatitis-B vaccin, dat sommige mensen voor hun werk moeten hebben.

Homeopathische ziektepreventie tegen infectieziekten – Homeoprofylaxe (HP)

Tegenwoordig wordt steeds jonger en met steeds meer vaccins geënt. Recent is het hepatitis B vaccin standaard toegevoegd aan het programma; een paar jaar geleden het HPV vaccin voor meisjes. Dit baart sommige ouders ernstige zorgen. Zij vragen zich af of er ook andere opties zijn dan het standaard rijksvaccinatieprogramma. Die zijn er zeker. Het programma van de Australische dr. Isaac Golden is zo’n alternatief dat al meer dan 20 jaar gebruikt wordt, en goed onderzocht is door het jarenlang volgen van ouders en kinderen die het programma gebruiken. Hij is hier in 2012 op gepromoveerd.

Sinds ik zelf 2 kinderen heb gekregen, heb ook ik mij moeten buigen over de kwestie wel of niet te vaccineren volgens het RIVM programma. Mijn man en ik hebben besloten dat we dat niet wilden doen, en wij zijn gestart met het Homeoprofylaxe programma van dr. Isaac Golden. Ik gebruik dit programma al jaren in de praktijk met zeer goed resultaat. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat mijn kinderen, die dit programma volgen, nagenoeg nooit ziek zijn en een goede weerstand hebben (dit in tegenstelling tot mijzelf als kind, terwijl ik wel regulier gevaccineerd was). Omdat ik weet dat het moeilijk is voor ouders om een weloverwogen keuze te maken heb ik besloten dit verhaal op mijn website te zetten. Ik ben dan ook niet per sé tegen regulier vaccineren, maar vind wel dat ouders een weloverwogen keuze moeten kunnen maken. Dat houdt in dat er ook openheid zou moeten zijn van het RIVM over bijwerkingen van reguliere vaccins, zodat ouders echt een oprechte keuze kunnen maken waar zij helemaal achter staan. Als ouders angst hebben voor ernstige gevolgen van vaccinaties, moeten zij eerlijke informatie daarover kunnen vinden.

Daarnaast zou het RIVM en dergelijke instanties wereldwijd verplicht moeten worden om wetenschappelijk bewijs te leveren over de effectiviteit van hun vaccinatiebeleid. Dat wordt momenteel niet gedaan; bij geen enkel kind wordt na elke vaccinatieronde bloed afgenomen om te laten onderzoeken op antistoffen (titers). Claims over de werkzaamheid en veiligheid van vaccinatieschema’s zijn dan ook niet onderbouwd met up-to-date wetenschappelijk bewijs. Statistieken ontbreken.

Het is helaas nog steeds zo dat bijwerkingen van vaccinaties niet of nauwelijks erkend worden. Veel ouders denken dan ook – vaak ten onrechte – dat het normaal is dat hun kind constant verkouden is, benauwd is, of gedragsproblemen heeft. Dit is lang niet altijd het geval, en het is zeker de moeite waard om met homeopathie te ondersteunen zodat uw kind weer in optimale gezondheid komt.

Het RIVM weet wel degelijk van de ernstige gevolgen van vaccineren. Zo is in het verslag van het RIVM over een kindje dat een dag na de vaccinatie (DKTP-Hib-Hep B en pneumokokken) is overleden te lezen: “Ten aanzien van de vaccinatie kan worden opgemerkt dat het over het algemeen bekend is dat kinderen kunnen overlijden na vaccinaties; dit wordt gezien als een complicatie van normaal medisch handelen.” Dit is te vinden onder 4.6. in dit arrest.

Soms krijg ik de vraag of kinderen die niet gevaccineerd zijn een bedreiging vormen voor gevaccineerde kinderen. In dit artikel, geschreven door gepromoveerd immunoloog dr.Tetyana Obukhanych, wordt duidelijk dat dit niet zo is. Discriminatie tegen niet-gevaccineerde kinderen is dan ook niet gerechtvaardigd. Alsof een niet-gevaccineerd kind per definite drager is van kinderziektes waarvoor gevaccineerd wordt en per definitie ziek is. Zeg nou zelf, dat is toch onzin?

Bovendien, als je als ouders gelooft in de werkzaamheid van reguliere vaccins en je kind is gevaccineerd, waar maak je je dan druk om? Of twijfel je misschien diep van binnen toch of vaccinaties wel zo goed werken zijn als het RIVM claimt?

Indien u een alternatief wenst op het reguliere vaccinatieprogramma van het RIVM, kunt u gebruik maken van het homeoprofylaxe schema van Isaac Golden. Dit kan op elke leeftijd gestart worden. Ook kun u kiezen voor een combinatie van regulier vaccineren en HP; er zijn ouders die bepaalde vaccins via injectie toch willen geven. De homeopathie kan dan in ieder geval zorgen dat de schade door bijwerkingen beperkt blijft. U kunt een afspraak maken voor een consult waarbij ik het HP schema uitleg en een intakegesprek houd. De kosten zijn hetzelfde als voor een normaal consult. Meer informatie over verantwoord vaccineren kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.

Preventie van reisziekten.

Homeoprofylaxe (HP) is er niet alleen voor infectieziekten bij kinderen, maar ook voor bepaalde reisziekten. Neem hiervoor contact met mij op.

Disclaimer: Het Centrum Voor Klassieke Homeopathie (CVKH) of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit  het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, zienswijzen of informatie. Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, situatie of enige toepassing. Verwijzingen in deze website kunnen leiden naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarop het CVKH of haar medewerkers geen invloed hebben. CVKH en haar medewerkers dragen niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid (of wat dan ook) van deze informatie. Deze website is niet bedoeld om u te weerhouden of te onttrekken aan reguliere medische behandeling. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de op de website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie.